Kontaktlinser

Kontaktlinser är namnet på de linser som fästs på dina ögon för att förbättra din syn. Kontaktlinser fästs med hjälp av adhesion. Adhesion är en molekylär attraktion som uppstår då två kroppar får nära kontakt med varandra. När de första kontaktlinserna kom så var dessa hårda. Idag finns det dock mjuka kontaktlinser på marknaden. Men vilken typ av kontaktlins som man kan få tag på, skiljer sig beroende av var i världen som man befinner sig.

Kontaktlinser till bra priser – Snabbt, enkelt och billigt hos Lensway

I Sverige säljs till största delen mjuka linser. Men i USA, Storbritannien och Tyskland är hårda linser som säljs mest. Hårda kontaktlinser är bättre för ögonen. Förr i tiden rengjordes linserna då man kokade dessa i saltlösning. Idag använder man istället olika saltlösningar och desinfektionslösningar för att rengöra kontaktlinser. Desinfektionslösning kallas i vardagligt tal för linsvätska.

En mycket använd typ av kontaktlins är de som framställs i materialet silicon-hydrogelmaterial. Har man dock ett svårare synfel kan man inte använda sig av kontaktlinser för att korrigera detta. Då är man tvungen att skaffa sig glasögon. Men kontaktlinser korrigerar när- såväl som långsynthet. Vidare korrigerar kontaktlinser astigmatism. Astigmatism är ett annat ord för brytningsfel. Kontaktlinser hjälper även om man lider av åldersinthet, så kallad presbyopi. Det finns också de som använder kontaktlinser enbart av kosmetiska skäl. Vanligt är att man skaffar sig ett par kontaktlinser för att man vill byta ögonfärg. Man kan också skaffa sig kontaktlinser om man vill tillsätt glitter i ögonen eller om man vill korrigera eventuella defekter i ögat.

Man skiljer mellan olika typer av linser. Det finns exempelvis endagslinser som man kastar bort efter att ha använt i en dag. Vidare finns det månadslinser och dygnetrunt-linser. Vi åldersynthet är det vanligt att man väljer att skaffa så kallade bifokala linser. När man blir gammal försvagas muskulaturen i ögat och den fokuserande linsen blir mindre elastisk. Med en bifokal lins så blir det lättare att ställa om blicken. Därmed kan man se bättre på olika avstånd. Om man är astigmatiker kan det vara lämpligt att skaffa sig så kallade toriska linser. Nästan hälften av alla som behöver korrigera sin syn lider utav någon form av astigmatism. Linser av denna typ avhjälper brytningsfel. Det finns flera olika saker som leder till att man lider av brytningsfel. För det första är brytningsfel ärftligt, men att anstränga ögonen under dåliga ljusförhållanden kan göra att ens tillstånd försämras.

Vanliga symptom på att man lider av astigmatism är exempelvis lättare huvudvärk och trötta ögon. Förr i tiden var toriska linser obekväma att använda, men idag är det möjligt att tillverka dessa så att de ska vara lätta att använda. Kontaktlinserna formgjuts och korrigeras med hjälp av datorer. Detta medför att den som bär kontaktlinser kan få en korrekt syn, samt ha en bekväm linsupplevelse under hela dagen man bör sina kontaktlinser. Kom ihåg att det är mycket viktigt att man sköter sina kontaktlinser på ett bra sätt. Det kan exempelvis samlas olika bakterier under linsen. Om man slarvar eller hanterar sina kontaktlinser på ett dåligt sätt kan detta leda till komplikationer som kan bli mycket allvarliga. I vissa miljöer kan faktiskt kontaktlinser göra mer skada än nytta för ögonen.

Får man beläggningar på sina kontaktlinser kan detta medföra en torrhetskänsla samt en viss irritation. Men det varierar mellan individer hur dessa beläggningar uppstår samt vad de får för effekt. Att man får problem med sina kontaktlinser är mycket vanligt. Men i de flesta fall så utgör det ingen fara för synen i stort. I vissa fall kan problem med kontaktlinser leda till att man får permanent nedsatt syn. Om man drabbas av förändringar på hornhinnan kan man använda kontaktlinser som bandage. Kom ihåg att dessa typer av linser kräver att man hanterar dem på samma sätt som vanliga linser.

Användandet av kontaktlinser ökar hela tiden. Samtidigt är det mycket vanligt att man, efter en tid, slutar upp med att använda linser. De vanligaste orsakerna till att man slutar med att använda kontaktlinser är att det är dyrt. Vidare är problem med irriterade ögon samt skötseln en avgörande faktor då man väljer att sluta använda kontaktlinser.

Linser fästs på dina ögon för att förbättra din syn. Idag är linser ett enkelt och utmärkt alternativ till glasögon. Linser fästs med hjälp av adhesion. Adhesion är en molekylär attraktion som uppstår då två kroppar får nära kontakt med varandra. När de första linserna kom så var dessa hårda. Idag finns det dock mjuka kontaktlinser på marknaden. Men vilken typ av lins som man kan få tag på, skiljer sig beroende av var i världen som man befinner sig. I Sverige säljs till största delen mjuka linser. I USA, Storbritannien och Tyskland är det dock valigare med hårda linser. Hårda linser är emellertid bättre för ögonen. Ögat vänjer sig dock snabbt vid linser och därefter glömmer snabbt att de ens sitter i. I regel tar detta endast ett par dygn och det finns de som är rädda för att linsen ska fastna bakom ögat.

Detta stämmer dock inte då det är fysiskt omöjligt. Förr i tiden rengjordes linserna då man kokade dessa i saltlösning. Idag använder man istället olika saltlösningar och desinfektionslösningar för att rengöra linser. Desinfektionslösning kallas i vardagligt tal för linsvätska. En mycket använd typ av lins är de som framställs i materialet silicon-hydrogelmaterial. Lider man av ett svårare synfel kan man inte använda sig av linser för att korrigera detta. Då är man tvungen att skaffa sig glasögon. Men linser korrigerar när- såväl som långsynthet. Vidare korrigerar linser astigmatism. Astigmatism är ett annat ord för brytningsfel. Linser hjälper även om man lider av åldersinthet, så kallad presbyopi. Det finns också de som använder linser enbart av kosmetiska skäl. Vanligt är att man skaffar sig ett par linser för att man vill byta ögonfärg. Man kan också skaffa sig linser om man vill tillsätt glitter i ögonen eller om man vill korrigera eventuella defekter i ögat. Man skiljer mellan olika typer av linser.

Det finns exempelvis endagslinser som man kastar bort efter att ha använt i en dag. Vidare finns det månadslinser och dygnetrunt-linser. Vi åldersynthet är det vanligt att man väljer att skaffa så kallade bifokala linser. När man blir gammal försvagas muskulaturen i ögat och den fokuserande linsen blir mindre elastisk. Med en bifokal lins så blir det lättare att ställa om blicken. Därmed kan man se bättre på olika avstånd. Om man är astigmatiker kan det vara lämpligt att skaffa sig så kallade toriska linser. Nästan hälften av alla som behöver korrigera sin syn lider utav någon form av astigmatism. Linser av denna typ avhjälper brytningsfel. Det finns flera olika saker som leder till att man lider av brytningsfel.