Kontakt linser

Kontakt linser är namnet på de linser som fästs på dina ögon för att förbättra din syn. Kontakt linser fästs med hjälp av adhesion. Adhesion är en molekylär attraktion som uppstår då två kroppar får nära kontakt med varandra.

Kontaktlinser till bra priser – Snabbt, enkelt och billigt hos Lensway

När de första kontakt linserna kom så var dessa hårda. Idag finns det dock mjuka kontakt linser på marknaden. Men vilken typ av kontakt lins som man kan få tag på, skiljer sig beroende av var i världen som man befinner sig. I Sverige säljs till största delen mjuka linser. Men i USA, Storbritannien och Tyskland är hårda linser som säljs mest.

Hårda kontakt linser är bättre för ögonen. Förr i tiden rengjordes linserna då man kokade dessa i saltlösning. Idag använder man istället olika saltlösningar och desinfektionslösningar för att rengöra kontakt linser. Desinfektionslösning kallas i vardagligt tal för linsvätska. En mycket använd typ av kontakt lins är de som framställs i materialet silicon-hydrogelmaterial. Har man dock ett svårare synfel kan man inte använda sig av kontakt linser för att korrigera detta. Då är man tvungen att skaffa sig glasögon. Men kontakt linser korrigerar när- såväl som långsynthet. Vidare korrigerar kontakt linser astigmatism. Astigmatism är ett annat ord för brytningsfel. Kontakt linser hjälper även om man lider av åldersinthet, så kallad presbyopi. Det finns också de som använder kontakt linser enbart av kosmetiska skäl. Vanligt är att man skaffar sig ett par kontakt linser för att man vill byta ögonfärg.

Man kan också skaffa sig kontakt linser om man vill tillsätt glitter i ögonen eller om man vill korrigera eventuella defekter i ögat. Man skiljer mellan olika typer av linser. Det finns exempelvis endagslinser som man kastar bort efter att ha använt i en dag. Vidare finns det månadslinser och dygnetrunt-linser. Vi åldersynthet är det vanligt att man väljer att skaffa så kallade bifokala linser. När man blir gammal försvagas muskulaturen i ögat och den fokuserande linsen blir mindre elastisk. Med en bifokal lins så blir det lättare att ställa om blicken. Därmed kan man se bättre på olika avstånd. Om man är astigmatiker kan det vara lämpligt att skaffa sig så kallade toriska linser.

Nästan hälften av alla som behöver korrigera sin syn lider utav någon form av astigmatism. Linser av denna typ avhjälper brytningsfel. Det finns flera olika saker som leder till att man lider av brytningsfel. För det första är brytningsfel ärftligt, men att anstränga ögonen under dåliga ljusförhållanden kan göra att ens tillstånd försämras. Vanliga symptom på att man lider av astigmatism är exempelvis lättare huvudvärk, trötta ögon och att man ofta känner sig tvungen att kisa. Förr i tiden var toriska linser obekväma att använda, men idag är det möjligt att tillverka dessa så att de ska vara lätta att använda. Kontaktlinserna formgjuts och korrigeras med hjälp av datorer. Detta medför att den som bär kontakt linser kan få en korrekt syn, samt ha en bekväm linsupplevelse under hela dagen man bör sina kontakt linser.

Kom ihåg att det är mycket viktigt att man sköter sina kontakt linser på ett bra sätt. Det kan exempelvis samlas olika bakterier under linsen. Om man slarvar eller hanterar sina kontakt linser på ett dåligt sätt kan detta leda till komplikationer som kan bli mycket allvarliga. I vissa miljöer kan faktiskt kontaktlinser göra mer skada än nytta för ögonen. Får man beläggningar på sina kontakt linser kan detta medföra en torrhetskänsla samt en viss irritation. Men det varierar mellan individer hur dessa beläggningar uppstår samt vad de får för effekt.

Att man får problem med sina kontaktlinser är mycket vanligt. Men i de flesta fall så utgör det ingen fara för synen i stort. I vissa fall kan problem med kontakt linser leda till att man får permanent nedsatt syn. Om man drabbas av förändringar på hornhinnan kan man använda kontakt linser som bandage. Kom ihåg att dessa typer av linser kräver att man hanterar dem på samma sätt som vanliga linser. Användandet av kontakt linser ökar hela tiden. Samtidigt är det mycket vanligt att man, efter en tid, slutar upp med att använda linser. De vanligaste orsakerna till att man slutar med att använda kontakt linser är att det är dyrt. Vidare är problem med irriterade ögon samt skötseln en avgörande faktor då man väljer att sluta använda kontakt linser.