Linsvätska

Om du använder linser är det viktigt att du också sköter de hygientekniska föreskrifter som finns (detta gäller dock inte om du använder endagslinser). Detta för att inte riskera infektioner uppstår eller att linsernas skärpa försämras. En linsväska kan användas inom flera olika områden såsom sköljning, rengöring, desinfektion och slutligen förvaring. Linser ska rengöras kontinuerligt. När du rengör dina linser med linsvätska så ska denna åtgärd ta bort virus, bakterier och svampar som kan ha hamnat på linsen. Vidare ska linsvätskan ta bort de beläggningar som uppkommit på linsen.

Kontaktlinser till bra priser – Snabbt, enkelt och billigt hos Lensway

Om man missköter skötseln av sina linser så riskerar man att drabbas av akantamöbekeratit. Denna sjukdom är dock relativt ovanlig i Sverige. Akantamöban förekommer i vanligt kranvatten. Därför ska man aldrig tvätta vare sig linserna eller de dosor man förvarar linserna i med vatten. Använd alltid linsvätska. Linsvätskan bibehåller också kontaktlinsernas kvalitet, naturliga skärpa och fuktighet. Den typ av linsvätska som du ska använda skiljer sig åt om du bär hårda respektive mjuka linser. Var också medveten om att patienter kan reagera olika på olika linsvätskor. Det är högst individuellt hur ögonen reagerar samt den komfort man upplever då man bär ett par linser. Då man bär linser kan det hända att man drabbas av allergiska reaktioner av linsvätskan.

En linsvätska får inte innehålla alltför starka ingredienser som kan reta ögats slemhinnor. Det finns många återförsäljare av linsvätskor. Ofta tar det ett tag innan man hittar en linsvätska som passar. Då du vill byta linsvätska bör du höra med din optiker. Se sedan till att detta råd journalförs. Det underlättar mycket om du skulle drabbas av allergiska reaktioner orsakade av din linsvätska. Extra försiktig ska man vara om man väljer att köpa linsvätska från utlandet. Optiker säljer i regel linsvätskor i mindre flaskor. Således slipper du att ruinerar dig då du vill prova dig fram till en ny linsvätska som passar dig. Se till att aldrig blanda linsvätskor av olika fabrikat. En vanlig term i dessa sammanhang är Multi-Purpose-Disinfecting-Solution.

Det innebär att linsvätskan avdödar bakterier till en nivå av 3-log, eller 99,9%. Detta är den högsta desinficeringsklassen som en linsvätska kan uppnå. De flesta linsvätskor behöver fyra till sex timmar för att linserna ska bli desinficerade. Då de flesta lägger sina linser i linsetuiet under natten finns ingen anledning att förkorta tiden. Var emellertid noga då du läser instruktionerna på din förpackning. Då vet du säkert vad som gäller för just din linsvätska. Det är inte en god idé att återanvända linsvätska. Detta eftersom den desinficerande effekten avtar om vätskan används under mer än ett dygn. Ögonen är då inte längre skyddade mot ögoninfektioner.