Progressiva linser

I takt med att man blir äldre så försämras synen gradvis. I vanligt tal omnämns detta som åldersynthet, eller presbyopi. Ett sätt att korrigerar ålderssynthet är med hjälp av progressiva linser. Progressiva linser är resultatet av modern teknik och forsking inom området. Det finns vissa signaler som kan tyda på att du behöver progressiva linser. Det kan exempelvis vara att du måste flytta vissa saker längre bort för att tydligt kunna uttyda dem. Det kan också vara att du tycker det är extra jobbigt att utföra vissa typer av uppgifter på nära håll. Huvudvärk och svårigheter med att läsa i dunkel belysning är andra tecken på att du är i behov av bifokala linser. Vidare kan en sådan sak som att alla dessa tecken försämras ju längre dagen går vara en indikation på att du behöver bifokala linser.

Kontaktlinser till bra priser – Snabbt, enkelt och billigt hos Lensway

Progressiva linser fungerar på följande sätt: avståndsseendet är placerat i den övre halvan av linsen medan seendet på nära håll är placerat i den nedre delen. I det område av den progressiva linsen som varken omfattas av det man se på långt eller nära håll återfinns i ett övergångsområde som ligger i skarven mellan den övre och nedre halvan av linsen. En stor fördel med progressiva linser, jämfört med multifokala linser, är att de inte innehåller några linjer i synfältet. Övergången blir således mjuk och man slipper onaturliga rörelser med huvudet. Detta innebär också att progressiva linser har en rent kosmetisk fördel.

Progressiva linser finns som hel- och halvårslins, månadslins och engångslins. En fördel med progressiva linser jämfört med glasögon är att det inte spelar någon roll vart du tittat. Följaktligen är du inte tvungen att titta ner, då du ska läsa ur en bok. Kom dock ihåg att progressiva linser inte är att föredra i alla typer av situationer. När du exempelvis kör bil eller läser text i mycket liten stil, fungerat glasögon bättre. Men för i stort sätt alla andra övriga aktiviteter så passar progressiva linser bättre. De är synnerligen bra om du vill slippa vara beroende av glasögon då du till exempel idrottar. Det kan vara bra att variera mellan glasögon och progressiva linser. Det lättaste sättet att köpa progressiva linser är över nätet.

Kom dock ihåg att du måste ha en ordination från en legitimerad optiker. Om man får fel typ av linser kan detta i förlängningen orsaka svåra komplikationer. Hos de olika företagen som säljer linser på nätet kan du också få en viss vägledning beträffande vilka linser som passar dig. Då du handlar billiga kontaktlinser över Internet bör du också regelbundet, minst en gång per år, gå till en optiker för att kontrollera att du beställer rätt sorts lins.

I vissa miljöer kan även progressiva linser faktiskt göra mer skada än nytta för ögonen. Om beläggningar skulle uppstå på de progressiva linserna kan detta medföra en torrhetskänsla samt en viss irritation. Men det varierar mellan individer hur dessa beläggningar uppstår samt vad de får för effekt. Även om problem av detta typ är vanliga så innebär det i regel ingen fara för synen i stort.